Dobbel kjærlighet med Fairtrade

Foto: Sxc

12. og 14. februar kommer mange til å gi en bukett roser, deilig sjokolade, en flaske vin eller andre gaver som symboliserer kjærlighet til noen de er glad i. I slike situasjoner er det naturlig å tenke mest på den man gir gaven til, men Fairtrade og MOJO Magasin vil oppfordre forbrukerne til også å vise nestekjærlighet for menneskene som har laget gavene.

De fleste rosene på markedet i Norge kommer fra Øst Afrika. Den konvensjonelle blomsterindustrien der har historiske sett gjort meget stor skade på menneske og miljø. Useriøse aktører har vært hensynsløse arbeidsgivere hvor arbeidere ikke blir beskyttet mot ødeleggende miljøgifter og selv ikke de mest elementære rettigheter er respektert. Plantasjer omgitt av døde innsjøer gir også bilder på hvordan man ikke driver som gartner.

Mennesker og miljø trenger rammeverk som Fairtrade. Norske kunder vil gjerne være med på å bidra til mer anstendig handel dersom de blir gitt muligheten. Velger vi oftere Fairtrade-merkede roser bidrar vi til å bekjempe fattigdom og miljøødeleggelser – steg for steg. Selv om hver enkelt av oss bare kan ta små steg på egenhånd, skal vi være ytterst utålmodige og ha stor tro på egen forbrukermakt. Kvinnelig roseplukkere i Afrika vil være med å utvikle egne lokalsamfunn. Moder jord har ingen tid å miste. Samlet kan vi gjøre mye nå. Det er nå vi kan skru utviklingen i riktig retning. Hver gang du velger Fairtrade-merkede blomster, bidrar du til å sette fart på utviklingen i lokalmiljøene der blomstene gror og plukkes

Blomsterindustrien og betydningen av Fairtrade

I fattige land er det å jobbe i blomsterindustrien ofte usikkert; med midlertidige ansettelser, lave lønninger og med få rettigheter som ansatt.

Utfordringer for en blomsterplukker

Mange av blomstene vi kjøper i Norge er produsert i utviklingsland som Kenya og Tanzania i Afrika og Colombia og Ecuador i Sør-Amerika. I disse landene er jobbene i blomsterindustrien ofte usikre, med kortsiktige arbeidskontrakter, lave lønninger og få rettigheter som ansatt. Arbeidere må ofte håndtere farlige kjemikalier uten skikkelig verneutstyr noe som setter dem i direkte fare for å bli forgiftet. Flere fagforeninger og frivillige organisasjoner har fordømt de dårlige arbeidsforholdene på blomsterplantasjene. Næringen blir anklaget for å betale arbeidere mindre enn $ 1 US dagen for en 8 – til 12-timers arbeidsdag og innkvarterer dem i overfylte boligkomplekser. Kilde: Kenya Human Rights Commission.

Landene Kenya, Etiopia og Tanzania er ledende leverandørene av roser til Europa. For disse landene er blomstereksporten helt avgjørende for den økonomiske utviklingen. Bare i Kenya sysselsetter blomsterindustrien 100 000 mennesker, men ca. 14 % av befolkningen, eller 4,8 millioner mennesker, er på en eller annen måte avhengig av landets eksport av blomster. Dette gjør blomster til landets viktigste eksportprodukt. (Kilde: Kenya Flower Council)

Relativt få arbeidere er fagorganisert, noe som ville gitt dem muligheten til kollektive forhandlinger om bedre arbeidsforhold. I stedet er det mange av selskapene som aktivt motarbeider etableringer av fagforeninger på plantasjene. I følge Oxfam hevder 88 % av de colombianske blomsterarbeidere at de tror de enten vil bli sparket for å bli medlem i en fagforening eller uttaler at de ikke ønsker å diskutere saken.

Betydningen av Fairtrade

Fairtrade har som mål å beskytte og forbedre arbeidsvilkårene for arbeidere på plantasjene ved at det i Fairtrade-standardene stiller krav om trygge og gode arbeidsforhold for sine ansatte. Fairtrade-standardene stiller krav som gir arbeiderne en tryggere arbeidshverdag, rettigheter som fødselspermisjon og frihet til fagorganisering, og faste lønnsutbetalinger. I tillegg er det i Fairtrade-standardene strenge krav til hvilke sprøytemidler som er tillatt å bruke og det er pålagt krav til bruk av verneutstyr ved håndtering av sprøytemidler. Fairtrade-standardene har også krav til rensing av utslippsvann fra produksjonen og på denne måten beskyttes naturen og nærmiljøet.

Foto: Creative Commons

Fairtrade-standardene for blomster

Fairtrade-standardene skal blant annet sikre følgende:

  • Et «Joint Body» bestående av både arbeidere og representanter fra ledelsen, som dannes for å håndtere «Fairtrade Premium», hvor arbeiderne gis veto i beslutningsprosesser.
  • «Fairtrade Premium» må brukes til utvikling av lokalsamfunnet og eller bedre arbeidsforhold.
  • Tvangsarbeid og barnearbeid for barn under 15 år er forbudt. Barn i alderen 15 år og over kan ikke jobbe som kompromitterer deres helse og eller utdanning.
  • Arbeidstakere har organisasjonsfrihet og kollektive avtaler. De har rett til å opprette eller delta i en uavhengig fagforening, velge sine rådgivere og designe sine egne programmer.
  • Lønn må være lik eller høyere enn gjennomsnittet for tilhørende regionen eller nasjonal minstelønn.
  • Helse- og sikkerhetstiltak må etableres for å unngå arbeidsrelaterte skader. En detaljert sett av sikkerhetsforskrifter spesifikke til blomsterproduksjon som omfatter krav som minimaliserer bruken av plantevernmidler og forbyr all bruk av forbudte plantevernmidler.

Hvor får man kjøpt Fairtrade-merkede blomster i Norge?

  • Mester Grønn
  • Plantasjen
  • Utvalgte dagligvare butikker under ICA og NorgesGruppen paraplyen som; ICA, Rimi, Meny, Joker, Spar, Kiwi og Ultra.

Global fattigdomsreduksjon ved import fra fattige land i Afrika

I FNs tusenårsmål vedtatt høsten 2000, er det mest sentrale målet å redusere fattigdommen. Beregninger gjort av Verdensbanken viser at økonomisk vekst er avgjørende for fattigdomsreduksjon. Viktige tiltak er først og fremst å gi disse landene anledning til å selge sine varer og tjenester til industrilandene på like vilkår med andre land.

Importen fra Afrika har vært meget beskjeden og relativt stabil, og utgjorde i 2003 kun 0,04 prosent av totalimporten til Norge. Denne importen domineres av malmer og blomster. Kilde: ssb.no

Offisiell norsk bistand som andel av bruttonasjonalinntekten

Effekten av bistand på fattigdomsreduksjon og økonomisk vekst er omdiskutert. Det dominerende synet synes likevel å være at bistand har effekt, men bare under bestemte betingelser. Bistand gir fattigdomsreduserende effekt i land med god økonomisk politikk, gode institusjoner og et høyt fattigdomsnivå. Bistand er i tillegg en viktig inntektskilde for de fattigste landene.

Del

About Fairtrade Norge

Fairtrade er navnet på den internasjonale merkeordningen for rettferdig handel mellom fattige produsenter i Sør og markedsaktører i Nord. Det finnes Fairtrade-organisasjoner i 21 land, de fleste i Europa, i tillegg til USA, Canada, New Zealand, Australia, Japan og Mexico. I Norge administreresmerkeordningenav den ideelle stiftelsenFairtrade Max Havelaar Norge.