Bli med på strandryddedagen

Foto: LOOP

Foto: LOOP

Hvert år dør millioner av dyr og fisk på grunn av søppel i havet. Lørdag 9. mai arrangeres Strandryddedagen for femte gang, og både organisasjoner, bedrifter og privatpersoner oppfordres til å delta for å minske problemet.

I 2020 er det estimert at den samlede mengden plast og søppel i havet overstiger 230 millioner tonn. I tillegg til å ødelegge kysten og havbunnen, utgjør marint søppel også en betydelig trussel for alt som lever i havet. Hvert år dør millioner av sjødyr, fisk og fugler ved at de setter seg fast, kutter seg opp eller spiser søppel.

Alle kan delta

Heldigvis finnes det noe vi alle kan gjøre for å minske problemet med marin forsøpling, som samtidig er enkelt, sosialt og gøy. Lørdag 9. mai arrangeres Strandryddedagen for femte gang, og både privatpersoner, organisasjoner, bedrifter oppfordres til å delta.

– Vi håper så mange som mulig vil hjelpe oss å gjøre Norge søppelfritt! Sett av noen timer til å rydde din lokale strand, da blir den renere og tryggere for både mennesker, dyr og fisk, oppfordrer kampanjeleder i Hold Norge Rent, Mali Hole Skogen.

Nytt interaktivt ryddekart

Nytt for årets strandryddeaksjon er et interaktivt Norgeskart hvor du blant annet kan registrere hvem som skal rydde og når. På denne måten unngår man at folk drar ut og rydder strender som nylig er ryddet, men heller velger andre strender. Når aksjonen er ferdig, kan rydderne fylle inn informasjon, eksempelvis hva og hvor mye som ble ryddet. Løsningen er mobiltilpasset, slik at rydderne også kan registrere funn direkte via mobiltelefon når de er i aksjon. Ryddekartet gjør registreringsjobben enklere for deltakerne, og det gir Hold Norge Rent verdifull informasjon om de viktigste problemområdene langs norske strender.

Vil slå rekorden

Engasjementet under Strandryddedagen 2014 var rekordhøyt med nesten 12 200 frivillige ryddere, og 320 000 meter kystlinje ryddet for søppel. I 2015 satser Hold Norge Rent på å slå rekorden. Målene for årets strandryddeaksjon er 20 000 frivillige ryddere, 500 ryddeaksjoner, 500 000 meter ryddet kyst, og 200 tonn søppel fjernet fra strendene før sommeren.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt! Meld deg på strandryddedagen her.

Les mer om strandrydding og plastsøppel

Del

About Retursamarbeidet LOOP

LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen.