Miljøpris til Postens tusen grønne kjøretøy

Foto: Posten Norge AS

Foto: Posten Norge AS

Posten med Norges største grønne kjøretøypark har fått NHO’s Logistikk og Transport miljøpris. Med sine 882 elektriske kjøretøy, 142 biogass kjøretøy og 52 lastebiler på biodiesel er de en spydspiss i miljøarbeid innen transport og logistikk. I følge NHO har de på forbilledlig vis oppnådd vesentlige resultater.

Komitelederen, adm direktør Are Kjensli, uttaler i forbindelse med pristildelingen at Posten/Bring er blant de fremste miljøforkjemperne i Norge, uavhengig av bransje, og kan stå som et eksempel for alle som ønsker å bidra i miljøkampen.

Klimatiltak i Posten Bring:

  • I Sverige har man konsekvent brukt biodiesel produsert fra skog.
  • Introduserer bioetanol på biler i Norge. Fornyer bilparken jevnlig for å oppnå klimaeffekter.
  • 94 prosent av bilparken er Euro 5- motorer.
  • Har innført hastighetsbegrensning på 550 lastebiler for å begrense forbruket av drivstoff.
  • 68 prosent av alt gods sendes med tog der dette er et alternativ.
  • Tester ut sjøtransport langs norskekysten i stedet for bilfremføring.
  • Stiller krav til transportleverandørene om økonomisk kjøring, Euroklasse mv.
  • Etablert miljøfond rettet mot ansatte for å inspirere til gode forslag og tiltak i organisasjonen.
  • Eget miljø e-læringsprogram for alle ansatte.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern med 20 000 ansatte. Posten har 1400 salgssteder i Norge. Posten og Bring betjener både privatkunder og bedriftskunder og produserte 38 millioner pakker og to millioner brev i 2013. Posten Norge omsatte for drøye 23 milliarder kroner i 2013 med resultat før skatt på 619 millioner kroner. Selskapet ledes av konsernsjef  Dag Mejdell.

I følge Posten Norge selv jobber de målrettet med å bli mer miljøeffektive. Det har blant annet resultert i Norges største elektriske kjøretøypark – som stadig vokser.

Juryen har bestått av
Are Kjensli, administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport
Petter Brubakk, næringspolitisk direktør, NHO
Kjell Werner Johansen, assisterende direktør, Transportøkonomisk institutt
Kari Asheim, leder for transportavdelingen, Zero

 

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen