Gjenvinningsbransjen: -En bransje for framtiden!

Det sier bransjesjef for gjenvinning i Norsk Industri, Anders Nygaard. Som tidligere konsernsjef i Norsk Gjenvinning og med lang fartstid i bransjen, bør han vite hva han snakker om.

Nygaard kom fra stillingen som konsernsjef i Norsk Gjenvinning, tidligere Veolia Miljø, i august. Han trives godt med sine nye arbeidsoppgaver i Norsk Industri og setter pris på å jobbe med næringspolitiske utfordringer.

En raskt voksende industri

Men tilbake til utgangspunktet. Gjenvinningsbransjen er en av de raskest voksende industriene i i Norge, og noe av årsaken til den sterke veksten er at vi stadig behandler avfallet på en bedre måte. EU har beregnet at vi ved behandling av 10 000 tonn avfall ved materialgjenvinning skaper 250 arbeidsplasser. Til sammenligning vil man ved forbrenning skape 20-40 arbeidsplasser og ved deponering 10 arbeidsplasser.

Bransjesjef i Norsk Industri, Anders Nygaard

-Tenk deg at du skal rydde loftet hjemme. Du bestiller en konteiner og fyller den opp. Tidligere ble konteineren kjørt til fyllingen og innholdet dumpet. I dag er langt flere involvert i verdikjeden, forklarer Nygaard.

Et konkret eksempel kan hentes fra Norsk Gjenvinning. Ved årtusenskiftet hadde virksomheten 1000 ansatte og 1 milliard i omsetning. I år teller de 1500 ansatte og har 4 milliarder i omsetning. Omsetningen per ansatt er nesten tre ganger så høy i dag som for 10-15 år siden. Fokus på materialgjenvinning og energiutnyttelse gir mer aktivitet.

EU som premissgiver

EU er blitt en sterk premissgiver for avfallspolitikken, også gjennom EØS-avtalen. Gjenvinningsbransjen baserer seg på internasjonal handel av råvarer, og her kommer vi inn på et viktig tema for Nygaard og Norsk Industri:

– Norge innfører ofte strengere regler enn EU, og det er ikke positivt for norsk næringsliv! Vi konkurrerer med europeisk næringsliv og er avhengige av å spille etter de samme reglene for å sikre konkurransedyktige forhold, ivrer Nygaard.

Gjenvinning for bærekraftig utvikling

Nygaard blir også engasjert når han skal beskrive bransjens framtid:

-Avfallshåndtering og gjenvinning er en type virksomhet som aldri blir borte. Alle skjønner jo at de må kvitte seg med søpla si! Med andre ord lever vi i en uunngåelig bransje. Det er også en bransje for framtiden på den måten at vi gjennom materialgjenvinning kan være med på å bidra til en bærekraftig utvikling, avslutter Nygaard.

Del

About Retursamarbeidet LOOP

LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen.