Energisparetips

Foto: Nini Hæggernes

Foto: Nini Hæggernes

Nordmenn har verdens høysete strømforbruk

Regnet per innbygger er Norge det landet med høyest elektrisitetsforbruk. Det norske forbruket av elektrisitet har de siste årene steget med over én prosent i året. I og for seg ingen høy prosentandel, men omregnet til energimengde utgjør dette hele 1-1,5 milliarder kilowattimer (kWh), eller ca. To Alta-kraftverk.

Bare for å holde tritt med økningen i det innenlandske el-forbruket, måtte vi ha bygd to nye vindmøller hver eneste dag.

Det finnes formildende omstendigheter:

•Vi lever i et ganske kaldt land.

•Vår energikrevende industri bruker store mengder elektrisitet.

•Vi bruker større andel strøm til oppvarming enn de fleste andre.

Men det forklarer ikke hvorfor vi nordmenn f.eks. bruker 2,5 ganger mer strøm til elektrisk lys enn våre naboer i Sverige og Danmark. I et såkalt normalår – med tilnærmet «normal» nedbør og «normal» temperatur – produserte vi tidligere mer elektrisk kraft enn vi brukte. Det gjør vi ikke lenger. I et normalår er produksjonen nå mindre enn forbruket.

Hvordan har vi som en av verdens ledende vannkraftnasjoner kommet i en slik situasjon?

Siden 1990 har forbruket av strøm vokst fire ganger så sterkt som utbyggingen av nye kraftverk. Den kraftkrevende industrien bruker omtrent like mye el i dag som for 25 år siden – fordi de utnytter energien mer effektivt, dvs. bruker mindre energi per produsert vare.

Veksten i elforbruket skyldes både økt utbygging av det offentlige tjenestetilbudet (flere og større skoler, barnehager, sykehus, aldershjem, kommunehus etc.) og ikke minst – økende forbruk i husholdningene.

Skal vi unngå behov for videre utbygginger av vannkraft (og gasskraft) – og import av elektrisitet fra forurensende energikilder som kullkraft og atomkraft – finnes det bare ett alternativ: Å bruke energi mer effektivt.

Noen mener at vi sløser bort over 20 milliarder kilowattimer hvert år – det er klart det går an å spare både penger og miljøet!

10 lønnsomme tiltak som sparer penger og miljøet

1. Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger.

2. Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvannsforbruket til dusjing.

3. Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 °C.

4. Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.

5. Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus. Dette kan gi store besparelser.

6. Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen.

7. Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk.

8. Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.

9. Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.

10. Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.

Regn ut hvor mye du kan spare ved enkle tiltak på Enøkkalkulatoren . Penger å spare!

Kilde: Enøk

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen