Andelslandbruk – ny jobbmulighet for unge gartnere

Økologisk andelslandbruk er noe alle kan ta del i. Foto: Sxc

Økologisk andelslandbruk er noe alle kan ta del i. Foto: Sxc

Nye initiativ til økologisk andelslandbruk dukker opp stadig flere steder. Denne omsetningsformen gir forutsigbarhet for bonden, helt ferske varer og nærhet til jorda for forbrukerne, og nye jobbmuligheter for unge gartnere og agronomer.

Tekst: Oikos/Marit G. Wright

Rene råvarer og sporbar, miljøvennlig og ureist mat, er en økende trend blant norske forbrukere.

Nærhet til jorda

Stadig flere mennesker ønsker en større nærhet til jorda, der maten kommer fra og samtidig nærhet til den som dyrker maten. Andelslandbruk kan være en god arena for slik nærhet. Her er det rom for direkte kommunikasjon, deltakelse og risikodeling mellom forbrukeren som andelshaver og bonden eller den som driver andelsgården.

Jobb for gartnere

I det siste har det dukket opp flere nye initiativer til andelslandbruk, og flere vil ganske sikkerert komme. Mange steder trengs det noen som kan drive produksjonen av grønnsaker, frukt, bær osv. Både arbeidsmarked og utdanning av gartnere og øko-agronomer har i flere år vært i stagnasjon eller tilbakegang, men nå åpner det seg altså nye jobbmuligheter for folk med lyst og pågangsmot.

Søker forbrukere

Andre initiativ kommer fra bønder som gjerne vil stille gården og arbeidskraften sin til disposisjon for en gruppe forbrukere. De søker da gjerne etter forbrukere som vil bli med og danne et andelslag knyttet til gården. Erfaring fra Norge og andre land, særlig USA, viser at dette en landbruksform som representerer en sikker inntektskilde for bønder og kan bidra til verdiskaping i distriktene.

Nettverk

Oikos har sørget for å samle alle etablerte og nye andelsgårdinitiativ i et stort nettverk, som en plattform for å kunne utveksle kunnskap og erfaringer i miljøet. Oikos arrangerer også årlige nettverksmøter for andelsgårdene, hvor relevante erfaringer, utfordringer, regn- og solskinnshistorier deles andelsbrukene i mellom.

Neste nettverksmøte arrangeres i løpet av senvinteren, følg med på oikos.no og andelslandbruk.no for oppdatert informasjon!

Prosjekt

I samarbeid med Telemarksforskning gjennomfører Oikos et prosjekt som skal avdekke hvilken betydning andelslandbruket kan ha i å øke produksjon og forbruk av økologisk mat. Prosjektet skal fremme utviklingen av andelslandbruk som en viktig omsetnings- og kommunikasjonskanal for økologisk mat.

Håndbok

Oikos sin rolle er i første rekke å formidle kunnskap til bønder, forbrukere og andre aktører gjennom målrettet informasjonsarbeid og veiledning. I løpet av 2014 ønsker vi, i samarbeid med Telemarksforskning, å utarbeide en håndbok for etablering av andelslandbruk tilpasset norske forhold og å arrangere en konferanse om andelslandbruk, hvor målgruppen vil være interesserte bønder og forbrukere, landbruksforvaltning, rådgivning, forskningsmiljøer, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

På nett

Andelslandbruk er en innovativ driftsform og omsetningskanal av økologisk mat. Nett og sosiale medier tas i bruk også her. Facebook har vist seg å være et utmerket sted for kommunikasjon mellom initiativtakere og interesserte, både forbrukere og jobbsøkere. Flere initiativ og etablerte andelslandbruk bruker Facebook til dette.

Nye initiativ Oikos kjenner til:

Oikos Møre og Romsdal
Sverdstad ved Sandefjord
Vestnes

Mer informasjon om eksisterende andelslandbruk, finner du HER . Eller ta gjerne kontakt med marte@oikos.no

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.