Miljømerkene du bør se etter

Det finnes en mengde merkeordninger som skal vise deg at produktet er miljøvennlig eller etisk, noen er norske andre utenlandske. Her er noen av de mest brukte merkeordningene du kan stole på.

Miljøvennlige merkeordninger

Svanemerket

Er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning. Svanen gir deg som forbruker mulighet til å velge de mest helse- og miljømessig trygge produktene. Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall.Det finnes flere tusen Svanemerkede produkter innenfor nesten 50 produkt- og tjenesteområder f eks: barnesjampo, bleier, batterier, tøyvaskemidler, rengjøringsmidler, hoteller, matbutikker med mer. www.svanemerket.no

Blomsten

Er et felles europeisk miljømerke. Blomsten gir deg som forbruker mulighet for å velge de mest helse- og miljømessig trygge produktene. Blomsten er opprettet av EU-kommisjonen, og er et tilsvarende frivillig miljømerke som Svanen. Blomsten gjelder i hele Europa. Blomsten håndteres i Norge av stiftelsen Miljømerking. Her i landet finnes det Blomstermerkede produkter og tjenester innenfor blant annet barneklær, maling, tekstiler og hoteller. www.ecolabel.no

 

Økologisk merking

Ø-merket

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge. De garanterer for at varer merket med godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Det tas også mer hensyn til dyrevelferd i økologisk produksjon. Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio hvis produsenten har søkt om det. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen. Debio sin kontrollordning følger varene fra jord til bord og Ø-merket sikrer dermed den økologiske kvaliteten og forbrukerens garanti for dette. www.debio.no

3462

ECOCERT

Økomerket gir garanti for at en vare er økologisk dyrket. Det innebærer blant annet at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen, og har krav til dyrevelferd som er strengere enn i konvensjonelt landbruk. Merket stiller også strenge krav til tilsetningsstoffer (E-stoffer). www.ecocert.com/en

EUs økologikmerke

Er en frivillig merkeordning som kan settes på alle produkter som oppfyller EUs krav for økologisk jordbruk. Merket blir stadig vanligere, også i Norge, og står ofte sammen med det nasjonale økologi-merket på økologiske produkter. I henhold til EUs kriterier må minst 95 % av ingrediensene være økologiske for å få tillatelse til å bære dette merket. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en

KRAV

Det svenske merket for økologisk produksjon og står også for bedre dyrevelferd i landbruket. Merket finnes på en rekke matvarer, også i norske butikker. KRAV er den svenske kontroll- og godkjenningsinstansen for økologisk produksjon i Sverige, tilsvarende Debio i Norge. www.krav.se

Statskontrollert økologisk

Det dankse merket garanterer for økologisk produksjon. Merket forvaltes av Fødevareministeriet, som tilsvarer det norske Landbruks- og matdepartementet. www.foedevareministeriet.dk/Oekologi.aspx?ID=11132

GOTS

(The Global Organic Textile Standard) er verdens ledende merkeordning innen økologisk tekstil produksjon og standard for organiske fibre. Skal sikre at tekstiler er produsert på en bærekraftig måte uten ugunstige stoffer. Inkludert er også sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere. www.global-standard.org

 

Merker for rettferdig handel

Fairtrade

En internasjonal merkeordning for rettferdig råvarehandel mellom bønder og plantasjer i u-land og importører i Nord. Ordningen bidrar til en garantert minstepris til bønder og hver gang du kjøper et produkt med Fairtrade-merket på, bidrar du til bedre leve- og arbeidsforhold for bønder og plantasjearbeidere i u-land.Merket finner du blandt annet på mat, klær og leker. www.fairtrade.no

Rainforest Alliance

En uavhengig naturvernorganisasjon som arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet og for å skape bærekraftige forsørgingsmuligheter for arbeidere og dyrkere. Ordningen skal hjelpe lokalsamfunn og bedrifter til å redusere avskoging og plante nye trær på en bærekraftig måte. Merkeordningen skal sikre at skogledere, bønder og turisme overholder strenge miljømessige, sosiale og økonomiske standarder, som inkluderer hindre avskoging og ta i bruk klimavennlig praksis, for eksempel energi konservering og skogplanting. www.rainforest-alliance.org

 

Dyrevennlig merker

Go Cruelty Free

Merkeordningen viser at verken produkt eller ingredienser er testet på dyr. Merket finner du som oftest på hudpleie- og sminkeprodukter samt husholdningsprodukter. www.leapingbunny.org

Vegan

The Vegan Soceity er en frivillig ordning som støtter og fremmer den vegetarianske livsstil. Merket viser at produktet ikke inneholder animalske ingredienser og at det ikke er testet på dyr. www.vegansociety.com

 

Andre merker

FSC

(Forest stewardship counsil) FSC sertifisering av trevirke stiller krav til bærekraftig skogdrift og produksjon av tømmer. Sertifiseringen skal ta hensyn til lokalbefolkning, kontrollert hogst og at det ikke brukes svært farlige plantevernmidler. FSC sertifisering er en råvaremerking som skal tilsi at tømmeret er tatt fra bærekraftig skogbruk.

Det skal nevnes at en FSC sertifiseringen allikevel ikke er noen sikker garanti for bærekraftig skogbruk ifølge Regnskogfondet. De anbefaler at man unngår tropisk tre helt. www.fsc.org

NAAF

Kriteriene for NAAF merket fra Norges Astma- og Allergiforbund er spesielt tilpasset for å unngå helseplager for personer med allergier, astma og andre overfølsomhetsreaksjoner. De krever også at innholdsstoffer/kjemikalier skal tilfredsstille kravene til Svanemerket.

NAAF-merket er det strengeste merket på markedet i dag for kjemiske produkter. Merkeordningen stiller imidlertid ingen krav til produksjonsforhold, avfallshåndtering osv.

NAAF har et smalere produktspekter enn andre miljømerker. Merket gis til produkter som er gunstige for dem med astma og allergi, og alle andre som er opptatt av å forebygge sykdom. www.naaf.no

 

About the Author

Grunnlegger av MOJO Magasin og MOJO Konsept. Selvstendig næringsdrivende siden 1993. Arbeider med miljøkommunikasjon som miljørådgiver, frilansskribent og grønn spaltist, blant annet for magasinene "Vi over 60" og "Framtiden i våre hender". Brenner for: Ta vare på vårt livsgrunnlag og bidra til en litt bedre verden. Liker å: Jobbe i felt og med relevante prosjekter, gå barbeint, drikke grønn øko-te og glede seg over de små ting.