Ikke la miljøhensynet gå opp i røyk – tips til miljøvennlig midtsommerfeiring

Mange typer materialer bør ikke brennes da det gir helse- og miljøskadelige utslipp. Sørg for en miljøvennlig midtsommerfeiring med giftfrie bål. Foto: Nini Hæggernes

Sankthansfeiring, med bålet som høytidelig midtpunkt, er et trivelig sommerinnslag for mange. Likevel er det verdt å huske at dårlig bålvett kan føre til miljø- og helseskader. Selv om noe er brennbart, er det kanskje ikke brukbart. Her er gode tips for en miljøvennlig midtsommerfeiring.

Slik er reglene for bålbrenning:

 • Det er generelt forbudt å brenne avfall her i landet, både på bål, på peisen og i ovner. Bare godkjente anlegg kan brenne avfall, og det stilles strenge krav til rensing.
 • Kommunene kan vedta forskrifter som åpner for visse typer brenning, for eksempel halm- og bråtebrenning, utepeiser og sankthansbål. Undersøk med kommunen eller brannvesenet hva som gjelder i ditt nærområde.
 • I mange kommuner må man søke om lov eller registrere seg for å brenne sankthansbål.
 • Der bålbrenning er tillatt, må det uansett foregå slik at flammene ikke gir helse- eller miljøskadelig røyk. Kjemikalier og andre farlige stoffer må under ingen omstendighet havne på bålet.

Dette kan brennes på sankthansbålet:

 • Tørt og rent trevirke.
 • Tørt hageavfall, som kvister, gras, halm o.l.

Dette skal IKKE på sankthansbålet:

 • Trevirke som er trykkimpregnert, malt eller overflatebehandlet på annen måte.
 • Plast
 • Elektriske apparater og tilbehør til disse (kabler, kontakter, brytere osv).
 • Lysstoffrør, isolerglassruter, kondensatorer.
 • Tekstiler
 • Møbler og madrasser.
 • Bildekk og andre produkter av gummi.
 • Maling, lim, lakk og beis.
 • Alt annet som måtte inneholde kjemikalier eller miljøskadelige stoffer.

Miljø- og helseskader ved bålbrenning

 • Trykkimpregnert tre innholder kobber, krom og arsen. Kobber og krom er metaller som binder seg lett til andre stoffer, med fare for å skape giftige og kreftframkallende forbindelser. I tillegg er de tungt nedbrytbare i naturen. Arsenforbindelser, som arsenikk, kan også være svært giftige og kreftfremkallende. Bare små mengder aske fra trykkimpregnert tre kan ta livet av et menneske.
 • Elektriske artikler inneholder såkalte bromerte flammehemmere, som skal hindre at plasten og andre materialer tar fyr når de blir varme. Disse stoffene er også tungt nedbrytbare. De lagres i naturen og i kroppen, og en del av dem kan gi miljø- og helseskader.
 • Plast kan inneholde mange ulike mykgjørere, såkalte ftalater. Disse forbindelsene kan være helse- og miljøskadelige, og blant annet skade forplantningsevnen hos mennesker og dyr.
 • Hormonhermere er en fellesbetegnelse på en lang rekke forbindelser som kan være helse- og miljøskadelige. Stoffene ”etterlikner” de naturlige hormonene i kroppen, og kan forårsake forstyrrelser i hormonbalansen. Slike stoffer finnes blant annet i maling, lim og lakk, PVC-plast, plantevernmidler og i bunnstoffet på gamle båter.
 • Mange tekstiler inneholder flammehemmere, lim, impregneringsstoffer og annet som består av helse- og miljøskadelige stoffer.
Litt om Hold Norge rent

Hold Norge rent er en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige rom med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv som medspillere. Visjonen vi arbeider etter er: ”Et rent og trivelig Norge”.Kampanjen skal mobilisere enkeltpersoner, grupper, lokalmiljøer, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater til innsats mot forsøpling der vi møtes – i sentrum av byer og tettsteder, i friluftsområder, ved sjøen og på fjellet, og ved veier og turistattraksjoner. I tillegg ønsker Hold Norge Rent å bidra til at mest mulig avfall går til forsvarlig behandling gjennom etablerte, effektive innsamlingsordninger og at vi over tid kan redusere avfallsmengdene i Norge.

 

Kilde: Hold Norge Rent

Lignende innlegg

Del dette med andre...
Share on Facebook
Facebook
18Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen